prae·fi·ni·o[1]

 1. to appoint ahead of time

Synonyms for praefinio

Similar to praefinio

 • praeficioto put in charge of
 • praemunioto secure
 • praevenioanticipate, hinder, prevent, to come before, to forestall, to get the start of
 • finioto cease
 • praebeoallow, hold out, provide, supply, to offer
 • praeeoprecede, to go before, to lead the way, to order, to say in ce
 • praecaveoto take precautions
 • praecepioprecept, preconception
 • praecipioanticipate, to instruct, warn
 • praedatiotaking of booty