prae·des·ti·no[1]

  1. predestine
  2. to determine beforehand

Similar to praedestino