prae·cel·lo[1]

  1. be distinguished
  2. to preside over

Similar to praecello