prae·bal·te·a·ta[1]

  1. girded

Similar to praebalteata