exs·ta·sis[1]

  1. amazement

Similar to exstasis