vi·tu·pe·ro[1]

  1. to disparage

Similar to vitupero