tris·ti·fi·co[1]

  1. cause sadness
  2. sadden
  3. to make sad

Similar to tristifico