stu·pe·fac·tus[1]

  1. stunned

Synonyms for stupefactus

Similar to stupefactus