spa·ti·or[1]

  1. amble
  2. take a walk
  3. to stoll
  4. walk around

Similar to spatior