pros·tra·tus[1]

  1. prostrated

Similar to prostratus