pro·fa·tus[1]

  1. to speak out

Synonyms for profatus

  • effordeclare, express, state, to speak, to speak out
  • eloquordeclare, express oneself, speak eloquently, to speak out
  • profarito speak out
  • proforto speak out
  • proloquordeclare openly, to speak out

Similar to profatus