pro·ba·bi·lis[1]

  1. credible

Phrases with the word probabilis


Synonyms for probabilis

Similar to probabilis