prae·sa·gi·o[1]

  1. to prophesy

Similar to praesagio