prae·ni·te·o[1]

 1. to gleam especially

Similar to praeniteo

 • niteobe bright, be sleek, flourish, glitter, glow, to shine
 • praebeoallow, hold out, provide, supply, to offer
 • praeeoprecede, to go before, to lead the way, to order, to say in ce
 • praecaveoto take precautions
 • praecepioprecept, preconception
 • praecipioanticipate, to instruct, warn
 • praedatiotaking of booty
 • praeficioto put in charge of
 • praefinioto appoint ahead of time
 • praemoneoto forwarn