prae·li·or[1]

  1. to do battle

Similar to praelior