prae·ci·po[1]

  1. to instruct

Synonyms for praecipo

  • doceoteach, to instruct, tutor
  • doctumteach, to instruct, tutor
  • docuiteach, to instruct, tutor
  • informoto instruct
  • praecipioanticipate, to instruct, warn
  • precipioanticipate, instruct, to anticipate, to instruct, warn

Similar to praecipo