prae·ce·pi·o[1]

 1. precept
 2. preconception

Synonyms for praecepio

 • praeceptumcommand, injunction, instruction, precept
 • precepioprecept, preconception
 • preceptumcommand, injunction, instruction, precept

Similar to praecepio

 • praecipioanticipate, to instruct, warn
 • praecedoexcell, go before, result, surpass, to go, to precede
 • praebeoallow, hold out, provide, supply, to offer
 • praeeoprecede, to go before, to lead the way, to order, to say in ce
 • praecaveoto take precautions
 • praedatiotaking of booty
 • praeficioto put in charge of
 • praefinioto appoint ahead of time
 • praemoneoto forwarn
 • praemunioto secure