ni·veus[1]

  1. snowy
  2. white

Synonyms for niveus

Similar to niveus