i·mi·ta·bi·lis[1]

  1. imitable
  2. that which can be imitated

Similar to imitabilis