fo·meus[1]

  1. smoke
  2. smoky

Synonyms for fomeus

Similar to fomeus