di·a·tes·se·ron[1]

  1. fourth

Synonyms for diatesseron

Similar to diatesseron