blas·phe·ma·ti·o[1]

  1. reviling

Synonyms for blasphematio

Similar to blasphematio