bal·bu·ti·o[1]

  1. speak obscurely
  2. stammer
  3. to stutter

Similar to balbutio