as·si·li·o[1]

  1. to leap upon

Similar to assilio