al·bus[1]

  1. white

Synonyms for albus

Similar to albus